Category Archive for: אירועים

לאור עמים – כנס בנושא: בין לאומיות לאוניברסליות

לאור עמים – כנס בנושא: “בין לאומיות לאוניברסליות” יום שני כ”ז חשוון (25.11) – חג האומות 19:00 פתיחת דלתות 19:30 הרה”ג יעקב אריאל – דברי פתיחה 19:45 הרב ספי גלדצהלר – “ואלה תולדות נח” 20:00 פאנל בהשתתפות הרה”ג אורי שרקי, הרב דרור אריה והרב טל שאוליאן. מושב ראשון – בין לאומיות לאוניברסליות בעידן הפוסט מודרני.…

Read More →

הושענא רבה תש”פ – בית שלום יוחא

הושענא רבה תש”פ הכנס השנתי הגדול למשנת מניטו #3 המהפיכה האוניברסלית משמרת 1 יהדות ואוניברסליות במשנת מניטו 21:00 – פתיחת דלתות וקבלת פנים 21:30 – סיפתח – לאן פנינו מועדות? 21:40 – מר איתי אשכנזי – מורה רוחני – אלילי האומות בעידן הניו אייג’ 22:10 – הרב ינון מדר – ראש מכינת חמדת יהודה –…

Read More →

זרמים בתורת הרב קוק

כנס מיוחד על הגוון הייחודי אצל כל אחד משלושת תלמידיו הגדולים של הרב קוק – הרצי”ה, הרב חרל”פ והרב הנזיר. 19:00 פתיחת דלתות 19:30 פתיחה: רקע היסטורי – הרב ספי גלדצהלר 19:45 סודו של הנזיר החוקר – הרב ד”ר צמח הלפרין Tzemach Halperin 20:25 על ההבדלים בין הראי”ה לרצי”ה – הרב ד”ר חגי שטמלר 21:05…

Read More →

Back to Top