זרמים בתורת הרב קוק

כנס מיוחד על הגוון הייחודי אצל כל אחד משלושת תלמידיו הגדולים של הרב קוק – הרצי”ה, הרב חרל”פ והרב הנזיר.
19:00 פתיחת דלתות
19:30 פתיחה: רקע היסטורי – הרב ספי גלדצהלר
19:45 סודו של הנזיר החוקר – הרב ד”ר צמח הלפרין Tzemach Halperin
20:25 על ההבדלים בין הראי”ה לרצי”ה – הרב ד”ר חגי שטמלר
21:05 הפסקה
21:15 מאיפה באו הרב חרל”פ, הרב הנזיר והרצי”ה, ומה המיוחד בכל אחד מהם? – הרב אורי שרקי
22:00 סיכום וליקוט ניצוצות – הרב ספי גלדצהלר

Posted on September 3, 2019 in אירועים

Share the Story

Leave a Reply

Back to Top
%d bloggers like this: